2.000 kr. pr. måned  (pr. 1. maj 2023)

2.120 kr. pr. måned (pr. 1 april 2024)

  • Søskenderabat og fripladstilskuds jf. kommunen.
  • Ind- og udmeldelse skal ske med en måneds varsel og være kontoret i hænde senest 2 hverdage inden den første i måneden. Ind- og udmeldelser foretages skriftligt.

Lygten Børnehave følger fremadrettet Københavns Kommunes takster.