De pædagogiske læreplaner

Aktivitetspædagogikken i Lygten børnehaven tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. I disse indtænkes elementer som vores børnesyn, det gode børneliv, læringsmiljøet, forældresamarbejde, inklusion (børn i udsatte positioner) og overgang fra børnehaven til skole. Samtidig inddrages Lygtens 6 værdier. Ud over dette vil vi også løbende samarbejde tæt med Lygtens Skole, da vi er en samlet institution. Lygten Skole har i løbet af skoleåret 4 forskellige fordybelsesuger med forskellige temaer. Børnehaven inkluderes også i disse og vil kalde det fordybelsesmåned/-er. Vi ønsker, at denne proces skal tage udgangspunkt i børnegruppens og det enkeltes barns rytme ved at give plads og tid til fordybelse og komme i flow. Selve indholdet under disse temaer er ikke bestemt på forhånd, da vi ønsker at planlægge ud i fra børnenes spor. Hvad interesser dem her og nu? Hvilke ideer kommer børnene selv med? Hvilke elementer (input) ønsker vi at give børnene, således at vi kan se det i børnegruppens og det enkelte barns leg (output)? Børnene vil tit være opdelt i 2 forskellige typer grupper under vores ”aktivitetspædagogik”: vertikale- og horisentale relationer. Vertikale relationer er, når deltagerne har forskellige alder. De små lærer af de store, og de store lærer af de små. Den ene (de store) har ”mere magt”, viden og erfaring som den anden kan lære af. Denne type af relation lægger op til omsorg og læring. Horisontale relationer er, når deltagerne er ”lige” i viden, erfaring, magt og ansvar. Denne type af relation lægger op til samarbejde og konkurrence. Denne relationstype vil inddeles i 3 grupper: lillegruppe, mellemgruppe og storegruppe (kommende skolebørn). Her er det vigtig, at vi hele tiden kan skabe læring inden for ”zonen for nærmeste udvikling” ved at kigge på børnenes spor. Ifølge forskningen skabes ”zonen for nærmeste udvikling”, når vi formår at skabe et læringsrum med fokus på barnets aktuelle udviklingsniveau og flytte barnet hen til sin kommende udvikling.

Ugeplan

Mandag: Fordybelseslege

Børnene leger på tværs af alder (vertikale relationer). Her er der plads til børns spontane og selvorganiserede leg. Børnene må også selv bestemme om de vil ud at lege. De voksens ansvar er, at hjælpe de børn, hvor legen ikke fødes af sig selv. Her skal legen guides, støttes og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at legen udvikler sig positivt for alle børn.

Tirsdag: Vi deles i 3 grupper

Her arbejder hver gruppe (horisontale relationer) med et af temaerne fra Lygtens ”fordybelsesmåned/-er” eller andet pædagogisk planlagt aktivitet.

Onsdag: Vi deles i 3 grupper

Her arbejder hver gruppe (horisontale relationer) med et af temaerne fra Lygtens ”fordybelsesmåned/-er” eller andet pædagogisk planlagt aktivitet.

Torsdag: Vi deles i 3 grupper

Her arbejder hver gruppe (horisontale relationer) med et af temaerne fra Lygtens ”fordybelsesmåned/-er” eller andet pædagogisk planlagt aktivitet.

Fredag: Fordybelseslege og ”legetøjsdag”

Børnene leger på tværs af alder (vertikale relationer). Her er der plads til børns spontane og selvorganiserede leg. Børnene må også selv bestemme om de vil ud at lege. De voksnes ansvar er, at hjælpe de børn, hvor legen ikke fødes af sig selv. Her skal legen guides, støttes og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at legen udvikler sig positiv for alle børn. Hver fredag er det ”legetøjsdag”. Hvert barn kan tage ét stykke legetøj med hjemmefra, dog ikke digitale instrumenter.