1.900 kr. pr. måned

  • Søskenderabat og fripladstilskuds jf. kommunen.
  • Ind- og udmeldelse skal ske med en måneds varsel og være kontoret i hænde senest 2 hverdage inden den første i måneden. Ind- og udmeldelser foretages skriftligt.