Carolina Tangstad
Børnehaveleder

”At give børn en god start på livet”, hvor de føler sig set, hørt og anerkendt. Det er i mine øjne centrale værdier, der giver barnet tryghed og motivation til at udforske verden og udvikle sig til det, det er skabt til.
Som børnehaveleder og -pædagog brænder jeg for at skabe en børnehave, hvor der er tydelige rammer og struktur for både børn, personale og forældre således at børnene kan føle sig trygge og overskue deres hverdag.
Jeg ønsker at det skal være et sted, hvor børnene synes, at ”Det er rar at gå i børnehave”, fordi de bliver mødt af tydelige og kærlige voksne og de får mulighed for at lege med deres venner. Jeg brænder for at skabe et sted, hvor de fysiske rammer tilgodeser børnenes forskellige interesser for leg.
At skabe et sted, hvor børnene kan føler sig trygge og tillid til dem omkring sig er ikke noget vi som institution gør alene, men i samarbejde med forældrene.

Iben
Pædagogmedhjælper

Jeg føler mig utrolig heldig og velsignet over, at få lov til at arbejde i børnehaven. Det der særligt motiverer mig i mit arbejde er, når jeg har en tæt kontakt med børnene, og kan være med til at skabe en tryg, rolig og omsorgsfuld hverdag for dem.
En hverdag hvor de kan udvikle sig gennem leg og læring, skabe relationer og venskaber på tværs af deres alder.
Jeg elsker at se børns nysgerrighed på verdenen, og at de ikke er bange for at udfordre og udfolde den – og jeg vil glæde mig til at understøtte denne livsenergi gennem fordybelse og samvær med dem.
Det bliver også fantastisk, at bidrage til og støtte børnene i at skabe og vedligeholde gode sociale relationer – en kompetence, der har stor betydning for deres videre liv.
At være den der dagligt er med til at gøre en positiv forskel i børns liv, er for mig meningsfuldt arbejde.

Mads
Musiklærer

For nylig havde jeg en oplevelse. En oplevelse, der fint indrammer, hvad det for mig vil sige at arbejde på Lygten Skole og Børnehave: Jeg var af uransaglige årsager en tur på Strøget, da jeg får øje på en af vores elever; vi hilser med et smil og fortsætter hver sin vej, da jeg pludselig hører et højt: “Vi ses i morgen, Mads.” Jeg vender mig om og råber tilbage gennem horder af halvstressede handlende: “Det kan du tro vi gør”. For mig er det et tegn på trivsel, og så er der grobund for faglig læring og personlig udvikling – det er nærmest en “positiv bivirkning”. Mange af ugens dage bruger jeg i vores Musikskole. Og nu kunne jeg skrive side op og side ned, om alle de fantastiske virkninger musik har på indlæring og hjernens udvikling, men det gider jeg ikke, for det, der er vildt for mig, er at se, hvordan børn bruger deres nysgerrighed til at blive ved med at øve sig uden at give op – noget voksne har langt sværere ved, og så er det ovenikøbet sjovt at spille sammen.

Kristina
Pædagog

For børn, er årene i børnehave meget vigtige. Derfor er det et privilegium at få lov til, som pædagog,  at være en brik i børnenes liv i denne fase af livet. Jeg er optaget af at børnene skal blive mødt af trygge og nærværende voksne i børnehaven, som kan give dem de bedste forudsætninger for at trives, udvikles og udforske verden.

Kristine
Pædagog

Jeg ser det som en stor gave at jeg som pædagog, kan være med til at skabe en tryg hverdag og et trygt fællesskab for børn, hvor de kan trives netop som de er, og på denne måde være med til at give børn en god start på livet. Jeg ser alle børn lige værdifulde, præcis som de er hver især. Det glæder mig så meget, at have muligheden for at støtte og hjælpe udviklingen hos det enkelte barn, og især at se den glæde og det glimt børn får i øjnene, når de opdager noget nyt de nu kan mestre og på egen hånd klare.

Marc
Pædagogmedhjælper

Jeg mener at vores børn er vores vigtigste anliggende. At være med til at skabe livsduelige mennesker gennem læring og leg, giver mening for mig. Jeg tager denne opgave meget seriøst og bestræber mig på, hver dag, at bidrage positivt ind i de små menneskers liv.

Anders
Pædagogmedhjælper

I arbejdet med børn fokuserer vi meget på, at lære dem, hvordan man omgås i verdenen, hvilket giver nogle udfordrende, men næsten altid fantastiske oplevelser for både børn som voksne, hvorigennem vi danner erfaringer for resten af livet. Som ansat i Lygten Børnehave har jeg fornøjelsen af, at se glæden hos børnene, når de overkommer små som store udfordringer i hverdagen, men hver dag får jeg også indblik i, hvor stor lærdom, jeg selv får ud af arbejdet med dem. Mit ønske er, at børnene skal kunne være i et trygt og initiativrigt miljø, hvor de kan få lov til at udfolde deres kreativitet og danne lærerige relationer til børn og voksne, og stræber efter at gøre mit bedste hertil.